Behandelingen

Borstkanker nazorg

Janssen Huidtherapie heeft een actieve rol in de nazorg en begeleiding van vrouwen en mannen met borstkanker. De gevolgen van borstkanker zijn lichamelijk en emotioneel ingrijpend.

Denk aan het ontbreken van een borst of tepel, de bijverschijnselen van chemotherapie en bestralingen, littekenweefsel en vochtopeenhopingen door een beschadigd lymfestelsel.

Borstkanker nazorg

Het behandelen van de gevolgen van borstkanker

Janssen Huidtherapie biedt een breed scala aan behandelingen die ertoe bijdragen, dat pijn en lichamelijk ongemak verminderen en de zichtbare gevolgen van de operatie zoveel mogelijk weggenomen worden. Daarnaast hebben onze huidtherapeuten aandacht voor de psychosociale aspecten van het genezings- en verwerkingsproces; met behandelingen, advies en een luisterend oor bieden wij graag een ondersteunende rol in het herstellen van het zelfvertrouwen en het accepteren van de lichamelijke veranderingen.

Vanuit ruim 15 jaar ervaring heeft Janssen Huidtherapie in samenwerking met de andere zorgverleners een compleet traject ontwikkeld voor borstkankerpatiënten. Het behandeltraject wordt individueel opgesteld en u krijgt dus alleen de therapievormen die u nodig heeft. Te denken valt o.a. aan: oedeemtherapie, beweegprogramma oncologie, diëtetiek; huidzorg, ontspanningsmassages etc.

Door een kortdurend intensief zorgtraject te ondergaan ervaart u sneller een verbetering van de klachten. Door regelmatig onderling overleg en korte lijnen, zijn al uw behandelingen op elkaar afgestemd.

Wat kunnen wij voor u doen?

Verstoring van het lymfesysteem

Als gevolg van de operatie, chemotherapie en/of radiotherapie kan het lymfesysteem verstoord zijn, waardoor lymfevocht niet meer goed afgevoerd kan worden uit onder andere de arm en het aangedane borstgebied. Dit lymfevocht zal zich gaan ophopen in de arm en/of het aangedane borstgebied, wat kan zorgen voor zwelling, pijn en een strak gevoel. Deze klachten beginnen vaak met tintelingen en/of een vermoeid en zwaar gevoel in het aangedane gebied. Het is belangrijk dat deze klachten snel herkend worden, zodat u een verergering zo veel mogelijk kan voorkomen. Daarnaast geeft lymfoedeem een verhoogde kans op infecties zoals wondroos, wat vooral veroorzaakt wordt door kleine wondjes in het aangedane gebied.

Integrale oedeemtherapie

De huidtherapeuten van Janssen Huidtherapie kunnen door middel van integrale oedeemtherapie de klachten verminderen. Daarnaast zijn binnen onze praktijk diverse vakgebieden aanwezig zoals pedicure en schoonheidsspecialist om uw behandeling compleet te maken.

Tijdens het intakegesprek met een van onze therapeuten wordt uw klacht in kaart gebracht, digitale foto’s gemaakt en samen met u een behandelplan opgesteld.

Borstkanker nazorg

Tarieven en vergoedingen

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering en het door u verkozen zorgpakket. Borstkanker nazorg valt over het algemeen onder oedeemtherapie bij de zorgverzekeraar. Let wel op: u bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van uw zorgverzekeraar bij twijfel over de vergoeding. Wij kunnen u uiteraard helpen als u er niet uitkomt.

Borstkanker nazorg

Adviezen borstkanker nazorg

Huidverzorging

Laat u adviseren door een van onze huidtherapeuten. Leer welke huidverzorgingsproducten u het beste kunt gebruiken voor de aangedane huid. De huid kan bij nazorg van borstkanker erg kwetsbaar zijn, met name na chemotherapie of bij littekenvorming. Wij hebben veel kennis over de behandeling van de kwetsbare huid na kanker, en welke ingrediënten u het beste kunt gebruiken en vermijden. Tot slot is het ontzettend belangrijk om de huid dagelijks goed te beschermen tegen de zon met minimaal SPF30.

Huidbehandeling

Bij huidzorg na kanker kijken we altijd naar het complete plaatje, zodat we de oorzaak kunnen aanpakken. Vervolgens stellen we na het intakegesprek een persoonlijk behandeltraject samen, passend bij uw behoeften en wensen. Daarna gaan we samen aan de slag om uw klachten te verminderen. De behandelingen die voor huidzorg na kanker worden ingezet variëren, afhankelijk van de medische geschiedenis en de klachten van de patiënt. Behandelingen die kunnen worden ingezet als nazorg zijn o.a.: oedeemtherapie, beweegprogramma oncologie, diëtetiek, huidzorg en onspanningsmassages.

Bewegingszorg

Bij de nazorg van borstkanker is het van belang om een nauwe samenwerking aan te gaan met de huidtherapeut, zodat de klachten zich zo veel mogelijk beperken of zelfs afnemen. Ook zal de huidtherapeut een aantal oefeningen met u meegeven die u thuis dient te doen, om zo veel mogelijk uit de behandelingen te halen.