Borstkanker Nazorg

Janssen Huidtherapie heeft een actieve rol in de nazorg en begeleiding van vrouwen en mannen met borstkanker. De gevolgen van borstkanker zijn lichamelijk en emotioneel ingrijpend, denk aan het ontbreken van een borst of tepel, de bijverschijnselen van chemotherapie en bestralingen, littekenweefsel en vochtopeenhopingen door een beschadigd lymfestelsel.

Janssen Huidtherapie biedt een breed scala aan behandelingen die ertoe bijdragen, dat pijn en lichamelijk ongemak verminderen en de zichtbare gevolgen van de operatie zoveel mogelijk weggenomen worden. Daarnaast hebben onze huidtherapeuten aandacht voor de psychosociale aspecten van het genezings- en verwerkingsproces; met behandelingen, advies en een luisterend oor bieden wij graag een ondersteunende rol in het herstellen van het zelfvertrouwen en het accepteren van de lichamelijke veranderingen.

Vanuit ruim 15 jaar ervaring heeft Janssen Huidtherapie in samenwerking met de andere zorgverleners van Gezondheidscentrum de Elementen een compleet traject ontwikkeld voor borstkankerpatiënten. Het behandeltraject wordt individueel opgesteld en u krijgt dus alleen de therapievormen die u nodig heeft. Te denken valt o.a. aan: oedeemtherapie, beweegprogramma oncologie, diëtetiek; huidzorg, ontspanningsmassages etc.

Door een kortdurend intensief zorgtraject te ondergaan ervaart u sneller een verbetering van de klachten. Door regelmatig onderling overleg en korte lijnen, zijn al uw behandelingen op elkaar afgestemd. Wij streven ernaar om uw behandeling ook zoveel mogelijk op 1 dag te laten plaatsvinden. Dit betekent veel tijdwinst voor u, en maximaal resultaat.

Wat kan Janssen Huidtherapie voor u betekenen?

Als gevolg van de operatie, chemotherapie en/of radiotherapie kan het lymfesysteem verstoord zijn, waardoor lymfevocht niet meer goed afgevoerd kan worden uit onder andere de arm en het aangedane borstgebied. Dit lymfevocht zal zich gaan ophopen in de arm en/of het aangedane borstgebied, wat kan zorgen voor zwelling, pijn en een strak gevoel. Deze klachten beginnen vaak met tintelingen en/of een vermoeid en zwaar gevoel in het aangedane gebied. Het is belangrijk dat deze klachten snel herkend worden, zodat u een verergering zo veel mogelijk kan voorkomen. Daarnaast geeft lymfoedeem een verhoogde kans op infecties zoals wondroos, wat vooral veroorzaakt wordt door kleine wondjes in het aangedane gebied.

De huidtherapeuten van Janssen Huidtherapie kunnen door middel van integrale oedeemtherapie de klachten verminderen. Daarnaast zijn binnen onze praktijk diverse vakgebieden aanwezig zoals pedicure en schoonheidsspecialist om uw behandeling compleet te maken.

Tijdens het intakegesprek met een van onze therapeuten wordt uw klacht in kaart gebracht, digitale foto’s gemaakt en samen met u een behandelplan opgesteld.