Coagulatie

Met behulp van warmte of koude kan coagulatie plaatsvinden.