Diabetes

Diabetes

De voeten van diabetespatiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige controle en behandeling door een medisch pedicure kunnen ernstige problemen voorkomen.

Diabetische voeten vereisen extra zorg:

De voeten van diabetespatiënten kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn en hierdoor is een speciale behandeling geboden. De voeten van diabetespatiënten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

  • de bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen
  • het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen
  • de voeten van stand kunnen veranderen.

Behandeling

Als u diabetes heeft, is raadzaam om enkele malen per jaar naar de pedicure te gaan . Ook als u geen voetklachten heeft! Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Ook kan de pedicure vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

Vergoeding

Indien u diabetes heeft en voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking wilt komen, dan moet u eerst door uw huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Met behulp van een screening wordt de voet ingedeeld volgens een schema; de zogenaamde SIMM’s classificatie. De risico’s worden bij de podotherapeut tijdens een voetonderzoek geïnventariseerd. Aan de SIMM’s classificatie en de risicoanalyse is een zorgprofiel gekoppeld waarmee de podotherapeut het aantal medisch noodzakelijke behandelingen kan bepalen voor de pedicure. Onze medisch pedicures hebben overeenkomsten met diverse podotherapeuten voor de vergoeding van een deel van de behandeling. In veel gevallen wordt niet de gehele behandeling vergoed en komt er een klein deel van de kosten voor uw eigen rekening. Onze medisch pedicures kunnen u hierover verder informeren.