Veneus oedeem

Defecte kleppen in de aderen (het veneuze systeem) van de benen verhinderen een optimale terugstroom van zuurstofarm, afvalrijk bloed uit de benen richting het hart. Lymfevocht wordt onvoldoende afgevoerd. De benen worden zwaar, rusteloos en zwellen op. Vochtophoping en verwijde bloedvaten of spataderen geven pijnklachten. Soms zien we een bruinachtige verkleuring van de huid. Veneus oedeem is een veelvoorkomende aandoening die veel gezien wordt op latere leeftijd.

Wat kan Janssen Huidtherapie voor u betekenen?

De behandeling heeft tot doel de oedeemafname en het verbeteren van de bloedstoom. De aanwezige klachten als pijn en zwelling verminderen vaak en het risico op ontstekingen en een open been worden verkleind.  Behandeling kan bestaan uit oedeemtherapie wondzorg (bij een open been), pneumatische compressietherapie, zwachtelen en als het oedeem stabiel is het aanmeten en bestellen van therapeutisch elastische kousen.