Afspraak maken?

U kunt bij onze praktijkassistente Wendy Borghouts een afspraak maken. Onze praktijkassistente heeft dagelijks telefonisch spreekuur van 09.00 uur – 11.00 uur. Indien u niet de gelegenheid heeft om te bellen tijdens het telefonisch spreekuur, dan kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat en u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via het contactformulier op onze website.

Na het maken van de afspraak ontvangt u een afspraak bevestiging per e-mail of per post. Daarbij ontvangt informatie over de praktijk, onze praktijkregels algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst.

In de behandelovereenkomst staan de belangrijkste afspraken met betrekking tot uw behandeling vermeld. Het is van belang dat u dit formulier goed leest en ook meeneemt naar de eerste afspraak. Indien u bij ons onder behandeling komt, is het noodzakelijk dat u deze behandelovereenkomst ondertekend heeft.

 

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verzetten?
U kunt een afspraak telefonisch afzeggen of verzetten op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 010-4387238

Waarom ontvang ik een factuur als ik een afspraak niet tijdig heb afgezegd?
Een behandeling heeft het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Daarnaast had een behandelaar in de tijd van afwezigheid een andere patiënt kunnen helpen. Wij willen graag de kosten voor onze zorg zo laag mogelijk houden voor alle patiënten en hopen daarom op uw begrip voor deze maatregel.

Voor welke behandelingen geldt deze maatregel?
Het in rekening brengen van kosten voor het niet tijdig afzeggen van afspraken geldt voor alle intake gesprekken en behandelingen die Janssen Huidtherapie aanbiedt.

Welk bedrag wordt in rekening gebracht?
Als u een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, ontvangt u een factuur van minimaal 25 euro per afspraak. Bij herhaaldelijk te laat annuleren of bij afspraken van langer dan een half uur, laser afspraken en pakket afspraken, wordt 100% van de behandeling gerekend. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Hoe ver van tevoren moet een afspraak afgezegd worden?
Een afspraak Een afspraak die maximaal een uur duurt moet minstens 24 uur van tevoren afgezegd worden. Een afspraak die langer dan 60 minuten duurt dient 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Als u uw afspraak op tijd afzegt, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.