Janssen Huidtherapie

Privacyverklaring

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens naar aanleiding van de wetswijziging rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij zodat we u goede zorg kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord wanneer u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren.

Persoonsgegevens die worden gebruikt zijn:

Er zijn persoonsgegevens die wij van u opslaan met het doel u bij ons in het systeem in te schrijven, een afspraak te maken of contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen wij onze overeenkomst uitvoeren en onze financiële administratie afhandelen.

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw BSN en gegevens van uw verzekeraar
  • Uw e-mailadres
  • Uw medische gegevens.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens

Zoals aangegeven slaan wij uw persoonsgegevens op zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is en voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u. Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in. Als u vindt dat gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit wettelijk mogen doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Gegevens worden opgeslagen in een inactief archief. Deze is onbruikbaar voor onbevoegde gebruikers. U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Op dit moment kunt u niet meer gebruik maken van onze diensten. 

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens verwerken. U krijgt bericht van ons als er sprake is van een datalek van uw persoonsgegevens. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Google Analytics

Janssen Huidtherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dit is een first party cookie, dat wil zeggen dat deze officieel eigendom is van Janssen Huidtherapie, en niet van Google. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere informatie waarmee wij onze website kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

Beveiliging

Janssen Huidtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Janssen Huidtherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Janssen Huidtherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Janssen Huidtherapie op via het contactformulier.